ZBIRANJE PONUDB ZA INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA – DOBAVA IN MONTAŽA OZVOČENJA NA;
vodoravna delilna črta

Datum objave:13.11.2006
Rok:15.11.2006 do 12.ure
Kontaktna oseba:ga.Metka ROGL

Dvig razpisne dokumentacije v Materialno tehnični službi MOM,
Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor

Rok oddaje ponudbe:
15.11.2006 do 12.ure, glavna pisarna MOM, soba 121/I

Kontaktna oseba: Metka ROGL
soba 327, tel.: 02/2201-361


vodoravna delilna črta