Zbiranje ponudb za celovito organizacijo priprave ter izdelave potrebne dokumentacije za prijavo na javni razpis Ministrstva za kulturo za izbor mesta za nominacijo za naslov »Evropska kulturna prestolnica« za leto 2012 (oznaka JPR24-EKP-2012)
vodoravna delilna črta

Datum objave:3.10.2006
Rok:10.10.2006 do 12. ure
Kontaktna oseba:Nataša Kocjančič , soba 337, tel: 02/2201-304
Razpisno dokumentacijo je mogoče dvigniti tudi v Referatu za kulturo Oddelka za družbene dejavnosti MOM, Ulica heroja staneta 1, 2000 Maribor

vodoravna delilna črta
Priloge
sponka
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Izjava o izpolnjevanju pogojev (OBR-D)
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Ponudba (OBR-B)
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Povabilo k oddaji ponudb (OBR-A)
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Predračun (OBR-C1)
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Priloga k izjavi (OBR-D1)
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Priloga k izjavi (OBR-D2)
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Priloga k izjavi (OBR-D3)
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Priloga k izjavi (OBR-D4)
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Priloga k izjavi (OBR-D5)
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Priloga k izjavi (OBR-D6)
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Vsebina predmeta javnega naročila (priloga 1)
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Vzorec pogodbe
vodoravna delilna črta