Izvajanje soritev svetovalnega inženiringa pri dograditvi telovadnice in ureditvi zunanjih površin OŠ Franca Rozmana Staneta, kersnikova 10, Maribor
vodoravna delilna črta

Datum objave:19.9.2006
Rok:28.9.2006 do 10.00 ure
Kontaktna oseba:Ferdo Jehart, tel.: 02-2201 315

Zainteresirani ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo in dobijo potrebne informacije o predmetnem javnem naročilu male vrednosti (ocenjena vrednost storitev brez DDV je 3.300.000 SIT) v Oddelku za družbene dejavnosti Mestne občine Maribor, Ulica heroja Staneta 1, Maribor od ponedeljka, 18.9.2006 dalje pri g. Ferdu Jehartu (tel.: 02-2201 315)


vodoravna delilna črta