Zbiramo ponudbe za dobavo in montažo pohištvene opreme za potrebe Vrtca Otona Župančiča
vodoravna delilna črta

Datum objave:9.8.2006
Rok:25.8.2006 do 9:00 ure
Kontaktna oseba:Polona Erker, soba 342 /III, tel. št. 02/ 2201 316.

vodoravna delilna črta