Zbiramo ponudbe za dobavo avtomobila za prevoz hrane za potrebe Vrtca Ivana Glinška in Vrtca Koroška vrata
vodoravna delilna črta

Datum objave:9.8.2006
Rok:28.8.2006 do 12:00 ure
Kontaktna oseba:Polona Erker, soba 342 /III, tel. št. 02/ 2201 316

vodoravna delilna črta