Zamenjavo kotla in gorilnika v kotlovnici OŠ Slave Klavore, Štrekljeva 31, Maribor
vodoravna delilna črta

Datum objave:7.8.2006
Rok:11.8.2006 do 10.00 ure
Kontaktna oseba:Ferdo Jehart, tel: 2201 315
Zainteresirani ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo in dobijo podrobne informacije o predmetnem javnem naročilu male vrednosti (ocenjena vrednost del brez DDV je 2.850.000 SIT) v Oddelku za družbene dejavnosti Mestne občine Maribor, Ulica heroja Staneta 1, Maribor od ponedeljka, 7.8.2006 dalje pri g. Ferdu Jehartu (tel: 2201 315).

vodoravna delilna črta