Skrb za varnost vašega vozila
vodoravna delilna črta

SKRB ZA VARNOST VAŠEGA VOZILA
SODELUJTE V PROJEKTU

PREPREČEVANJE TATVIN VOZIL, VLOMOV V VOZILA TER TATVIN
IZ VOZIL
IN Z NJIH V MESTU MARIBOR

V prizadevanjih za obvladovanje stanja na področju tatvin vozil, vlomov v vozila in drugih kaznivih dejanj v zvezi z vozili v mestu Maribor nenehno iščemo nove načine dela. V ta namen je bila Varnostnemu sosvetu Mestne občine Maribor podana pobuda za širšo preventivno akcijo, katere namen je varnostno osveščanje lastnikov vozil.

Varnostni sosvet Mestne občine Maribor je na pobudo Policijske uprave Maribor na svoji seji v mesecu juniju 2000 projekt potrdil in za njegovo izvedbo imenoval delovno skupino, ki jo sestavljajo predstavniki:

  • Policijske uprave Maribor,
  • Zavarovalne družbe Adriatic d.d.,
  • Zavarovalnice Maribor d.d.,
  • Zasebnih varnostnih podjetij:
  • Varnost d.d.,
  • Inter alarm d.o.o.,
  • Prosecurity d.o.o. in
  • Protect p.o.

V okviru projekta je bila izdelana zloženka " POLICIJA SVETUJE ", katere namen je opozoriti lastnike vozil na njihovo samozaščitno ravnanje. Zloženko, ki vam jo v nadaljevanju predstavljamo, so 21.06.2000 voznikom pričeli deliti delavci policije, varnostniki varnostnih podjetij, zaposleni na varovanih parkiriščih v mestu Maribor in redarji mestne redarske službe. Lastnikom vozil bo zloženka vročena tudi ob obisku Zavarovalnice Adriatic, Zavarovalnice Maribor, Upravne enote Maribor, AMZS, avtomobilskih servisov in avto hiš v mestu Maribor.vodoravna delilna črta
Priloge
sponka
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  Zloženka  - Policija svetuje
vodoravna delilna črta