Zloženka - Stop nasilju
vodoravna delilna črta

V zadnjih letih postaja nasilje v družini vse bolj prepoznavno, na kar se odzivamo tako v državnih službah kot v nevladnih organizacijah. PU Maribor, MO Maribor in Center za socialno delo Maribor smo zaradi osveščanja ljudi o načinih prepoznavanja družinskega nasilja in izrekanju ukrepa prepovedi približevanja določenemu kraju oz. osebi ter o možnostih, ki so na razpolago tako kršiteljem kot oškodovanim osebam, v okviru varnostnega sosveta Mestne občine Maribor, izdali zloženko, z naslovom Stop nasilju!
 
Zloženko smo predstavili javnosti na tiskovni konferenci. Zavedamo se namreč, da je družinsko nasilje prisotno v vseh družbah, na vseh ravneh, ne glede na starost, spolno usmerjenost, izobrazbo ali poklic. Z zloženko želimo ljudi vzpodbuditi, da prepoznajo znake družinskega nasilja, da se seznanijo z možnostmi, ki so jim na razpolago, da vidijo, kje in kdo jim lahko nudi pomoč in kaj lahko od policije in centrov za socialno delo pričakujejo.


vodoravna delilna črta
Priloge
sponka
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  Zloženka - Stop nasilju
vodoravna delilna črta