Priprava poslovnega načrta inkubatorja za 5 let v skladu z metodologijo za izdelavo poslovnih načrtov in zahtevami naročnika
vodoravna delilna črta

Datum objave:30.6.2006
Rok:3.7.2006
Kontaktna oseba:mag. Karin Jurše, vodja Oddelka za gospodarske dejavnosti, tel 22 01 380

Email: karin.jurse@maribor.si
Dvig razpisne dokumentacije: Mestna občina Maribor, Ulica heroja Staneta 1, Oddelek za gospodarske dejavnosti, soba 222/II.


vodoravna delilna črta