Strokovne podlage za gospodarjenje z urbanim drevjem
vodoravna delilna črta

Datum objave:28.6.2006
Rok:7.7.2006, do 11.ure
Kontaktna oseba:Alenka Ušen, inž.grad., tel 2201 400, fax: 25 26 551

email: alenka.usen@maribor.si
Dvig razpisne dokumentacije: Mestna občina Maribor, Komunalna direkcija, Slovenska ulica 40, I. nadstropje

 

 


vodoravna delilna črta