Računalniška podpora upravnemu poslovanju v MOM – informacijski sistem za obvladovanje dokumentov in procesov
vodoravna delilna črta

Datum objave:21.6.2006
Rok:30.06.2006 do 10. ure
Kontaktna oseba:Željka Kralj, Vodja glavne pisarne, 02/2201-214

e-mail: zeljka.kralj@maribor.si
Dvig razpisne dokumentacije: Mestna občina Maribor, Glavna pisarna, soba 119/I, Ulica heroja Staneta 1, Maribor


vodoravna delilna črta