Odprti telefon
vodoravna delilna črta
14.6.2006

Na klice občank in občanov bo v sredo odgovarjala mag. Karin Jurše, vodja Oddelka za gospodarske dejavnosti v Mestni upravi Mestne občine Maribor.

V sredo, 14. junija 2006, bo na Mestni občini Maribor v okviru projekta posodabljanja mestne uprave na telefon, na katerega bodo lahko poklicali občanke in občani, odgovarjala vodja Oddelka za gospodarske dejavnosti mag. Karin Jurše. Dosegljiva bo na telefonski številki 02 2201 380 med 14. in 15. uro.


Delovno področje Oddelka za gospodarske dejavnosti Mestne občine Maribor:
• opravlja upravne in druge strokovne naloge, ki se nanašajo na izvirne in prenesene pristojnosti občine na področju podjetništva, trgovinske dejavnosti, kmetijstva in gozdarstva ter turizma,
• zagotavlja pogoje za pospeševanje gospodarskega razvoja mesta,
• pripravlja strokovno analitične preglede gospodarskih gibanj,
• sodeluje pri pripravi strokovnih mnenj za predstavnike občine v skupščinah in nadzornih svetih gospodarskih družb,
• spremlja gospodarjenje s sredstvi ustanovitelja v zavodu Mariborska razvojna agencija.


vodoravna delilna črta