Zbiranje ponudb za zamenjavo boksov za kaznovane igralce, časomerilca in menjav igralcev v Ledni dvorani za JZ Dvorana Tabor
vodoravna delilna črta

Datum objave:7.6.2006
Rok:13.6.2006 do 12.00 ure
Kontaktna oseba:Irena Grušovnik (tel. 23-00-480) - Zavod za šport

vodoravna delilna črta