Praznik sosedov
vodoravna delilna črta
30.5.2006

Letošnji praznik sosedov je 30. maj. Povabimo sosede na klepet in z njimi preživimo nekaj prijetnih uric. Tako bomo utrdili praznovanje dneva sosedov tudi v Mestni občini Maribor.

V Franciji so leta 2000 začeli uresničevati projekt, imenovan »Praznik sosedov«, ki se je leta 2003 razširil na več francoskih mest, leta 2004 pa je s podporo Evropske unije v njem sodelovalo že 3,5 milijona Evropejcev.

Osnovna ideja projekta je zbližanje sosedov, saj jih marsikje niti ne poznamo, komuniciramo pa z osebami, oddaljenimi v kilometrih in drugačnimi po načinu življenja. Cilj projekta je spodbujati in krepiti vezi med sosedi, prispevati k povezovanju in družbeni vključenosti v stanovanjskih soseskah ter v naseljih v mestih in zunaj njih. Način je povsem preprost: vsako leto zadnji torek v mesecu maju sosedje drug drugega povabijo na pijačo ali prigrizek s prijetnim druženjem na vrtu, v veži ali na ulici. Dogodek je priložnost za sproščeno srečanje z drugimi stanovalci, ki jih v današnjem času, polnem naglice in naraščajoče odtujenosti sploh ne poznamo.

V letu 2005 je združenje »Evropski sosedski dan« k spodbujanju kvalitetnega skupnega življenja in razvijanju solidarnostne bližine povabilo tudi Mestno občino Maribor. Župan Boris Sovič je pozval mestne četrti in krajevne skupnosti, naj se pridružijo tej zanimivi iniciativi in pomagajo pri realizaciji projekta.

Dokaz, da smo v Mariboru že ob prvem praznovanju Dneva sosedov izpolnili pričakovanja tega evropskega projekta, je priznanje, ki ga je županu Mestne občine Maribor, Borisu Soviču, 26. februarja 2006 podelil Atanase Perifan, ustanovitelj Dneva sosedov in predsednik Združenja evropskih mest. Hkrati je to priznanje spodbuda za prizadevanja mestne občine Maribor Maribor, da bi letos k praznovanju dneva sosedov pritegnili še več udeležencev in resnično dokazali, da prijateljstvo in človeška toplina ter solidarnost niso prazne besede.


vodoravna delilna črta