Terenska računalniška oprema za mestno redarstvo
vodoravna delilna črta

Datum objave:19.5.2006
Rok:29.5.2006 do 12. ure
Kontaktna oseba:Rasto Pušauer (rasto.pusauer@maribor.si)
Vsebina razpisa: Dobava strojne in programske opreme ter zagon mobilne podpore redarske službe

vodoravna delilna črta