Zbiranje ponudb za izvajanje storitev svetovalnega inženiringa pri investicijsko vzdrževalnih delih v Oddelku za družbene dejavnosti MOM v letu 2006
vodoravna delilna črta

Datum objave:12.5.2006
Rok:25.5.2006 do 11.00 ure
Kontaktna oseba:Ferdo Jehart, soba 343/III, tel: 02/2201 315
Ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo in dobijo potrebne informacije v zvezi s pripravo ponudbe v Oddelku za družbene dejavnosti Mestne občine Maribor.

vodoravna delilna črta