Izdelava projekta za obnovo instalacij
vodoravna delilna črta

Datum objave:12.5.2006
Rok:30.5.2006 do 11.00 ure
Kontaktna oseba:Ferdo Jehart, soba 343/III, tel: 02/2201 315
1. SKLOP: OŠ Draga Kobala Maribor- celovita obnova instalacij
2. SKLOP: Andragoški zavod-Ljudska univerza Maribor-obnova kotlovnice

Ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo in dobijo potrebne informacije v zvezi z izdelavo ponudbe v Oddelku za družbene dejavnosti Mestne občine Maribor


vodoravna delilna črta