Zbiranje ponudb za izdelavo projektov za ureditev naravoslovne učilnice
vodoravna delilna črta

Datum objave:12.5.2006
Rok:25.5.2006 do 10.00 ure
Kontaktna oseba:Ferdo Jehart, soba 343/III, tel: 02/2201 315
1. SKLOP: OŠ Prežihovega Voranca Maribor
2. SKLOP: OŠ Tabor I Maribor

Ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo in dobijo potrebne informacije v zvezi z izdelavo ponudbe v Oddelku za družbene dejavnosti Mestne občine Maribor.


vodoravna delilna črta