Zbiranje ponudb za obnovo tal
vodoravna delilna črta

Datum objave:12.5.2006
Rok:26.5.2006 do 10.00 ure
Kontaktna oseba:Ferdo Jehart, soba 343/III, tel: 02/2201 315
1. SKLOP: OŠ Slave Klavore Maribor-obnova tal
2. SKLOP: OŠ Angela Besednjaka Maribor-obnova tal.
Ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo in dobijo potrebne informacije v zvezi z izdelavo ponudbe v Oddelku za družbene dejavnosti Mestne občine Maribor.

vodoravna delilna črta