Zbiranju ponudb za obnovo elektroinstalacij v osnovnih šolah v Mestni občini Maribor.
vodoravna delilna črta

Datum objave:12.5.2006
Rok:26.5.2006 do 12.00
Kontaktna oseba:Ferdo Jehart, soba št. 343/III, tel: 02/2201 315

Javno naročilo se nanaša na naslednje sklope gradenj:

  1. SKLOP: OŠ Bratov Polančičev Maribor-ureditev razsvetljave v telovadnici
  2. SKLOP: OŠ Ivana Cankarja, podružnica Košaki Maribor-obnova strelovodne instalacije
  3. SKLOP: OŠ Angela Besednjaka Maribor-obnova elektro instalacij v 1. etaži zahodnega trakta
  4. SKLOP: OŠ Tabor II Maribor-obnova strelovodne instalacije

Ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo in dobijo potrebne informacije v zvezi z izdelavo ponudbe v Oddelku za družbene dejavnosti Mestne občine Maribor,


vodoravna delilna črta