Cenitev tržne vrednosti kapitalske naložbe Mestne občine Maribor v Deželni banki Slovenije d.d.
vodoravna delilna črta

Datum objave:12.5.2006
Rok:25.05.2006 do 12.00 ure
Kontaktna oseba:: Olga Krebs Kauran, univ.dipl.ekon., tel: 02-2201-269, faks: 02-2201-263
Dvig razpisne dokumentacije: Mestna občina Maribor, Ulica heroja Staneta 1, 2000 MARIBOR, Oddelek za finance, soba 304/III.

vodoravna delilna črta