Zbiranje ponudb za obnovo centralnega ogrevanja v vrtcih in osnovnih šolah v Mestni občini Maribor
vodoravna delilna črta

Datum objave:5.5.2006
Rok:24.05.2006 do 10.00 ure
Kontaktna oseba:Ferdo Jehart, soba 343/III, tel.: 02/2201 315
Javno naročilo se nanaša na naslednje sklope gradenj:
1. SKLOP: OŠ Slave Klavore, Štrekljeva 31, Maribor
2. SKLOP: OŠ Angela Besednjaka, Celjska 11, Maribor
3. SKLOP: OŠ Janka Padežnika, Iztokova 6, Maribor
4. SKLOP: Vrtec Jadvige Golež Maribor
5. SKLOP: Vrtec Otona Župančiča Maribor
6. SKLOP: Vrtec Jožice Flander Maribor.

vodoravna delilna črta