Zbiranje ponudb za dobavo PC in omrežnih priključnih in vgradnih materialov in komponent
vodoravna delilna črta

Datum objave:2.3.2006
Rok:6.3.2006 do 12. ure
Kontaktna oseba:Rasto Pušauer
Dvig razpisne dokumentacije: Služba za informatiko

vodoravna delilna črta