Preventivni ukrepi ob pojavu aviarne influence
vodoravna delilna črta
13.2.2006

Mestna občina Maribor za občane pripravila letake o preventivnih ukrepih.

Veterinarska uprava Republike Slovenije – Območni urad Maribor je obvestil Mestno občino Maribor, da je bila pri živo ulovljenem labodu ugotovljena prisotnost virusa ptičje gripe. Labod, ki je bil ulovljen na območju Mestne občine Maribor, je bil prepeljan v državni azil za divje živali na Muti. Občina je obveščena o ukrepih, ki jih je pričela izvajati veterinarska uprava in se nanašajo v glavnem na promet perutnine in živalskih proizvodov.
Za ljudi ni predpisanega posebnega ukrepa. Veljajo pa splošni preventivni ukrepi, da
 se divjih prostoživečih živali ne dotikamo, ne glede na to ali so zdrave ali bolne
 ne hodimo tam, kjer so v okolici njihovi iztrebki, saj se virus izloča tudi skozi prebavni trakt
Veterinarski ukrepi veljajo v krogu 3 km od žarišča bolezni. Nanašajo se na preprečitev kakršnih koli stikov perutnine in ptic s prosto živečimi.


vodoravna delilna črta