Ukrepi lokalne skupnosti ob aviarni influenci
vodoravna delilna črta
12.2.2006

Veterinarska uprava rRepublike Slovenije – območni urad Maribor je obvestil Mestno občino Maribor, da je ugotovljen pozitivni izid na prisotnost virusa aviarne influence pri labodu, ki je bil živ ulovljen 9. februarja v Koblerjevem zalivu na obrežju reke Drave.

Veterinarska uprava Republike Slovenije – območni urad Maribor je obvestil Mestno občino Maribor, da je ugotovljen pozitivni izid na prisotnost virusa aviarne influence pri labodu, ki je bil živ ulovljen 9. februarja v Koblerjevem zalivu na obrežju reke Drave. Labod je bil prepeljan v državni azil za divje živali na Muti. Občina je obveščena o ukrepih, ki jih je danes pričela izvajati veterinarska uprava in se nanašajo v glavnem na promet perutnine in živalskih proizvodov.

Za ljudi ni predpisanega posebnega ukrepa. Veljajo pa splošni preventivni ukrepi, da

× se divjih prostoživečih živali po nepotrebnem ne dotikamo, ne glede na to ali so zdrave ali bolne
× ne hodimo tam, kjer so v okolici njihovi iztrebki, saj se virus izloča tudi skozi prebavni trakt

Veterinarski ukrepi veljajo v krogu 3 km od žarišča bolezni. Nanašajo se na preprečitev kakršnih koli stikov perutnine in ptic s prosto živečimi.

Služba za zaščito in reševanje je iz prevetivnih razlogov aktivirala gasilcev, da bi na območjih, kjer se zbirajo divje ptice, ljudi dodatno obveščali o tem, da naj upoštevajo splošne preventivne ukrepe. To velja zlasti za območje ob Dravi, ribnikih in zajetjih.

Mestna občina Maribor je v tej zvezi v stalnem stiku z vodstvom Veterinarske uprave Republike Slovenije in Institutom za varovanje zdravja Republike Slovenije.


vodoravna delilna črta