Odziv na zbiranje podpisov poslancev
vodoravna delilna črta
10.2.2006

Mnogi ljudje se zavzemajo za živali, zlasti za tiste, ki so zavržene ali zapuščene in pomoči potrebne. Tudi mi. Zato želimo in moramo za njih poskrbeti tako, kot nam narekuje vest in predpisi.

Na spletu (www.siol.si) smo prebrali, da bi naj 61 poslancev podprlo apel Društva za varstvo in proti mučenju živali. Najprej bi želeli poudariti, da žal apel vsebuje tudi netočnosti in nekorektnosti, isto pa velja tudi za pismo prvopodpisanega poslanca in za razpravo njegovega strankarskega kolega pred nekaj dnevi v državnem zboru.

Mnogi ljudje se zavzemajo za živali, zlasti za tiste, ki so zavržene ali zapuščene in pomoči potrebne. Tudi mi. Zato želimo in moramo za njih poskrbeti tako, kot nam narekuje vest in predpisi. V sedanjem azilu za živali, s katerim upravlja omenjeno društvo, so živali žal preveč izpostavljene vremenskim razmeram (mraz pozimi in vročina poleti), hkrati pa je sedanji azil nelegalna gradnja. Zato so lani poleti tudi dobili odločbo pristojnega inšpektorja, da ne smejo nadaljevati z dejavnostjo. Namesto, da bi društvo poskušalo pridobiti potrebna dovoljenja za delovanje, so tik pred zimo upravni enoti celo predlagali, da se postopki legalizacije dokumentacije ustavijo. In rezultat? Živali so v azilu, ki nima niti dovoljenj niti ustreznih pogojev. V letošnji zimi je bilo to še posebej kruto tudi zaradi ekstremno nizkih temperatur.

Mestna uprava je izvedla zbiranje ponudb, v okviru katerega je bil za izvajanje javne službe azila izbran delujoči azil v Dramljah, ki ima primerno urejene prostore za živali in ker izpolnjuje z zakonom predpisane pogoje za to in opravlja dejavnost za več občin. Ta rešitev je začasna. V kolikor na obstoječi lokaciji v Mariboru društvo v kratkem ne bo legaliziralo gradnje (doslej žal v več kot desetih letih to ni uspelo), je najbolj razumno zgraditi primeren azil drugje. Na javni poziv za novo lokacijo je že prišlo precej predlogov, ki omogočajo ureditev primernega azila za zapuščene živali.

Kot je razbrati iz pisma podpredsednika državnega zbora, »število podpisov poslank in poslancev dovolj nazorno nakazuje na voljo zakonodajne veje oblasti po drugačnem reševanju problematike zavrženih živali, kot so ji priča na področju mesta Maribor.« Če to drži, potem poslankam in poslancem ni potrebno podpisovati apelov društva, saj poslanci predstavljajo najvišjo zakonodajno oblast.

61 podpisanih poslancev je dovolj celo za spremembo ustave, kaj šele za spremembo zakonodaje, ki bi društvu po več kot desetletnih prizadevanjih omogočila takojšno pridobitev potrebnih dovoljenj na upravni enoti za legalizacijo gradnje in dogradnjo azila. Z 61 glasovi lahko že naslednji teden na izredni seji tako spremenijo zakon, da bo lahko društvo takoj pričelo z gradnjo azila tako, kot je potrebno in primerno. Hkrati pa bodo poenostavitve zakonodaje gotovo veseli mnogi, ki si prizadevajo za projekte, ki so v korist skupnosti.

Dokler poslanci tega ne storijo, pa ni niti korektno niti pošteno, da direktno pozivajo župana, naj krši zakone, ki so jih sami sprejemali. Vsak se naj zaveda posledic svojega dela. Tudi poslanci.

Z odličnim spoštovanjem!
Boris Sovič, župan


vodoravna delilna črta