Ali se tistim, ki občino napadajo, živali ne smilijo?
vodoravna delilna črta
10.2.2006

Ali se res nikomur ne smilijo živali, ki živijo na mrazu in v neustreznih razmerah, in to samo zaradi tega, ker zavetišča ni mogoče dokončno urediti?

Mestna občina Maribor je vsa leta korektno financirala delovanje azila Društva za varstvo in proti mučenju živali. Za ta namen so bila v vsakoletnem proračunu predvidena sredstva v višini okoli 6 mio SIT. Na osnovi zahtevkov društva smo tako za oskrbo posameznega psa mesečno plačevali okoli 75.000 SIT. Društvu že več kot deset let ni uspelo pridobiti pravnomočnih dovoljenj za legalizacijo objektov, zato so le-ti še vedno črno gradnje in zato so živali v azilu še vedno izpostavljene ekstremnim temperaturam - mrazu pozimi in vročini poleti. Posledica nelegalne gradnje so tudi odločbe pristojnega gradbenega inšpektorja, ki je zahteval prenehanje opravljanja dejavnosti azila. Zadnja informacija, ki jo ima Mestna občina Maribor je, da je Društvo v decembru 2005 celo predlagalo upravni enoti, da se zaustavi postopek pridobivanja pravnomočnega lokacijskega in gradbenega dovoljenja, ki so ga vodili v zadnjih letih. Trenutno stanje v postopku pridobivanj potrebnih dovoljenj tako še bolj povečuje možnost takojšnjega reagiranja pristojnega gradbenega inšpektorja v zvezi z izdano odločbo.

Mestna občina Maribor je s problematiko zavetišča seznanila mestni svet že v letu 2004. Svetniki so se takrat odločili, da se naj dejavnost zavetišča izvaja kot koncesijska dejavnost. Ob obravnavi koncesijskega akta v začetku leta 2005 pa so si premislili in želeli oblikovati javni zavod z lastno lokacijo. Mestna uprava je z javnim pozivom pridobila ponudbe za kar nekaj lokacij, ki jih je na septembrski seji svetnikom tudi predstavila. Zaradi trditev mestnega svetnika in člana društva, da bo društvo v 6 mesecih pridobilo ustrezno dokumentacijo, so svetniki odločanje o vzpostavitvi javnega zavoda prestavili za to obdobje.

Mesto dejavnosti zavetišča za živali ne more podeljevati brez javnega razpisa, kar izhaja iz Zakona o javnih financah in mnenja Računskega sodišča. O tem so bili svetniki, preko javnih občil pa tudi občani, seznanjeni že večkrat. Že pri sprejemu proračuna za leto 2006 je mestna uprava napovedala, da bo za obdobje do 31.3. (ko se izteče 6-mesečni rok za odločanje o novi lokaciji in javnem zavodu) izvajalca izbrala z javnim razpisom (naročila male vrednosti). To smo tudi storili. Nenazadnje bodo tako psi iz našega območja končno imeli tudi prepotrebno zavetje pred mrazom in redno dnevno veterinarsko oskrbo zaposlenega zdravnika veterinarja, saj je azil v Dramljah urejen tako kot to zahtevajo veterinarski standardi.

Razdalja med novim zavetiščem in Mariborom je zaradi avtocestne povezave popolnoma sprejemljiva, saj so že pri prvi intervenciji v petek, 3.2. prišli na kraj intervencije v eni uri, čeprav ni šlo za nujen primer. V primeru nujne pomoči zapuščenim poškodovanim, poginjajočim ali težko prizadetim živalim morajo pristojni veterinarji zagotoviti takojšnjo pomoč. Mestna občina Maribor je takoj po podpisu pogodbe z novim izvajalcem dejavnosti
zavetišča posredovala telefonsko številko, tako mobilno kot stacionarno, policiji in veterinarski inšpekciji ter centru za obveščanje. Ti številki sta: 03 749 0600 in 041 725 123.

Azil v Dramljah skrbi za živali tudi po izteku 30 dnevnega plačilnega roka. Prav tako pa smo skupaj z njimi sprejeli odločitev, da se k njihovi skupini (vodja zavetišča, veterinarki tehnik in doktor veterine), ki vsak posamezen primer za evtanazijo obravnava z vso skrbnostjo, v primeru obravnave psov iz Mestne občine Maribor priključi skupina predstavnikov civilne družbe (društva ) in mestne uprave. Na ta način bo poskrbljeno tudi za večjo transparentnost odločitev pri evtanazijah živali, kot je bila pri dosedanjih odločitvah društvenega azila.

Odločitev Mestne občine Maribor ne ukinja niti delovanja društva niti delovanja azila. To je v izključni pristojnosti članov društva in veterinarskih služb. Pomeni le, da bo za zapuščene živali, ki jih bomo našli v naši občini, zaenkrat skrbel azil v Dramljah in posledično za svoje delo prejel plačilo tako kot ga je v preteklosti prejemalo Društvo.vodoravna delilna črta