Psi bodo imeli potrebno zavetje pred mrazom in jim ne bo potrebno razbijati led v posodicah za vodo
vodoravna delilna črta
9.2.2006

Odziv na nekatere trditve v zvezi s tem, da boso za pse iz Maribora poskrbeli v Dramljah.

Večkrat je namerno napačno navedena cena storitev, ki naj bi jo oskrbo živali mestna občina Maribor namenjala na psa; navedeno je namreč, da naj bi Društvo za varstvo in proti mučenju živali Mestni občini Maribor v lanskem letu za en oskrbni dan zaračunalo 1512,60 tolarjev. Tako je bilo zapisano v Večeru in tudi društvo za varstvo in proti mučenju živali trdi, da naj bi bile storitve za živali v Dramljah veliko višje. To ni res.

Dejanska cena, ki jo je mariborsko Društvo za varstvo in proti mučenju živali zaračunavalo Mestni občini Maribor za en oskrbni dan, je 2512,00 tolarjev in je za 100 tolarjev višja od cene, ki jo bo Mestna občina Maribor plačevala za oskrbovalni dan za opravljanje dejavnosti zavetišča za zapuščene živali v Dramljah, in ki znaša 2416,60 tolarjev.

Mesto dejavnosti zavetišča za živali ne more podeljevati brez javnega razpisa, poleg tega pa je za opravljanje dejavnosti potrebno imeti vsa potrebna dovoljenja. Društven azil v Mariboru dokumentacije za gradnjo nima in je zato črno gradnja. Društvo je celo v decembru 2005 predlagalo upravni enoti, da se zaustavi postopek pridobivanja pravnomočnega lokacijskega in gradbenega dovoljenja, ki so ga vodili v zadnjih letih. Glede na to dejstvo in ob upoštevanju veljavne zakonodaje je mestna uprava, tako kot je večkrat napovedala že lani, z javnim razpisom morala poiskati ustrezno zavetišče.

Psi iz  območja  Mestne občine Maribor bodo tako končno imeli tudi prepotrebno zavetje pred mrazom in redno dnevno veterinarsko oskrbo zaposlenega zdravnika veterinarja, saj je azil v Dramljah urejen tako, kot to zahtevajo veterinarski standardi.

Tudi kar se tiče trditve o oddaljenosti zavetišča v Dramljah je potrebno povedati, da med obema mestoma poteka avtocesta in da je intervencijo mogoče opraviti v sprejemljivem času.

Ta rešitev pa bo začasna. Čimprej bo potrebno začeti graditi lastno zavetišče, ki bo primerno za živali in bo tudi izpolnjevalo predpise. Možnosti za to so, lokacija tudi. Sedanja vremenska situacija tudi dovolj prepričljivo kaže, da potrebujejo živali ustrezen azil. Verjamemo, da bodo to podprli vsi, ki jim je do skrbi za zapuščene živali.


vodoravna delilna črta