Letos nova soproizvodnja toplote in električne energije
vodoravna delilna črta
26.1.2006

V letu 2006 je predvidena gradnja soproizvodnje toplote in električne energije in vključitev sistema kogeneracije v obstoječi toplotno energetski sistem kotlovnice Pristan.

V programu prestrukturiranja komunalne energetike mesta Maribor je predvidena izvedba več soproizvodenj toplote in električne energije, ki imajo v primerjavi z ločeno proizvodnjo električne energije in toplote višji izkoristek pretvarjanja primarne energije goriva. Poraba goriva je manjša in s tem tudi škodljivi vplive na okolje. Enote so manjše in bliže uporabnikom, kar zagotavlja večjo zanesljivost oskrbe ter zmanjševanje izgub pri transportu energije. Na območju Mestne občine Maribor že deluje več soproizvodenj toplote in električne energije:
• Pobrežje. Na odlagališču Pobrežje je bila zgrajena leta 2000. Uporablja deponijski plin in ima moč 625 kW. Deluje v skladu s pričakovanji. V letu 2005 je bilo v njej proizvedenih 4,5 GWh, energija pa je v največji meri oddana v omrežje.
• Tabor. V Toplotni oskrbi Maribor obratuje soproizvodnje toplote in električne energije toplotne moči 2.788 kW in električne moči 2.725 kW. Iz soproizvodnje je bilo v omrežje v letu 2005 oddano 25.332 MWh toplote in 24,46 GWh električne energije, izkoristek je znašal 82,4%, prihranek primarne energije pa 18,6%.
• Tabor. V letu 2005 je bila na območju Toplotne oskrbe Maribor postavljena nova soproizvodnje toplote in električne energije. Investitor je Moja energija (ustanovitelji so JP Toplotna oskrba Maribor, Plinarna in Elektro Maribor). Vgrajeni so štirje plinski motorji skupne toplotne moči 9.680 kW in električne moči 9.716 kW. Investicija je znašala 1,3 mlrd SIT. Dovoljenje za preizkusno obratovanje je bilo pridobljeno 6. decembra lani. 5. januarja letos je bilo pridobljeno uporabno dovoljenje, status kvalificiranega proizvajalca pa 10. januarja.
• Pristan. V letu 2006 je predvidena gradnja soproizvodnje toplote in električne energije in vključitev sistema kogeneracije v obstoječi toplotno energetski sistem kotlovnice Pristan. V ta namen je na lokaciji Pristan Maribor predvidena rekonstrukcija obstoječega kletnega prostora z vgradnjo vseh funkcionalnih elementov kogeneracije, njih priključitev v obstoječi energetski sistem, pa tudi priključitev v obstoječi elektroenergetski sistem javne distribucije na lokaciji kotlovnice Pristan. Predvidena toplotna moč znaša 987 kW in električna moč 827 kW. Ocenjena vrednost investicije je 200 mio SIT.

S tem bo Maribor imel štiri mestne elektrarne, skupne električne moči skoraj 14 MW, od katerih so tri večje vključene v sistem daljinskega ogrevanja v Mariboru in omogočajo učinkovito in zanesljivo oskrbo z daljinsko toploto.
Da bi zanesljivost sistema daljinske toplote še povečali, mesto načrtuje povezavo toplovodnega omrežja levega in desnega brega reke Drave. Na desnem bregu reke Drave je vročevodno omrežje zgrajeno že do Koroškega mostu, potrebno ga je zgraditi še po Strmi ulici in Koroški cesti ter povezati čez Koroški most. S to potezo je predvidena priključitev obstoječih in novih objektov na levem bregu reke Drave, vključno s Pedagoško fakulteto.


vodoravna delilna črta