Opravljanje dejavnosti zavetišča za zapuščene živali na območju MOM v skladu z Zakonom o zaščiti živali (Ur.l. RS, št. 20/04)
vodoravna delilna črta

Datum objave:6.1.2006
Rok:11.1.2006
Kontaktna oseba:Petra Klarič, svetovalka za kmetijstvo, tel. 22 01 387

Dvig razpisne dokumentacije: Mestna občina Maribor, Ulica heroja Staneta 1, Oddelek za gospodarske dejavnosti, soba 222/II.
Email: petra.klaric@maribor.si


vodoravna delilna črta