Stanovanja Stanovajskega sklada MOM
vodoravna delilna črta

ANTOLIČIČEVA ULICA 020 , nakup
BOROVA VAS 002 , nakup
CESTA OSVOBODILNE FRONTE 044 , nakup
GORKEGA ULICA 013, nakup
GORKEGA ULiCA 051, nakup
KARDELJEVA CESTA 072, nakup
KOPITARJEVA ULICA 003, nakup
KOROŠKA CESTA 118, nakup
KOZlNOVA UIICA 005, nakup
MESARSKI PREHOD 005, nakup
ROTOVŠK! TRG 007, nakup
ULICA BRATOV GREIFOV 008 , nakup
VETRINJSKA ULICA 017 , nakup
ZDRAVKOVA ULICA 12 -18  , nakup
BETNAVSKA CESTA 018 , nakup, prenova
KARDELJEVA CESTA 080 , nakup, prenova
MAISTROVA ULICA 019 , nakup, prenova
PARTIZANSKA CESTA 003 , nalkup, prenova
ULICA KNEZA KOCLJA 026 , nakup, prenova
ULICA VELJKA VLAHOVIČA 23 - 29  , novogradnja
KOROŠKA CESTA 031 , obnova
BESEDNJAKOVA ULICA 001 , prenova
BESEDNJAKOVA ULICA 002 , prenova
BETNAVSKA CESTA 112 , prenova
CESTA ZMAGE 095 , prenova
GOSPOSKA ULICA 007 , prenova
INDUSTRIJSKA ULICA O10 , prenova
KOČEVARJEVA ULICA 006 A, prenova
KOROŠKA CESTA 041 , prenova
KOROŠKA CESTA 056 , prenova
KOROŠKA CESTA 090 , prenova
KREKOVA UL1CA 006 , prenova
LIMBUŠKA CESTA 041 , prenova
MELJSKA CESTA 085 , prenova
OB GOZDU 004 , prenova
OB GOZDU 008 , prenova
OBREŽNA ULICA 023 , prenova
PREGLJEVA ULICA 012 , prenova
PREŽIHOVA ULICA 007 , prenova
PTUJSKA CESTA 055 , prenova
PUŠKINOVA ULICA 011 , prenova
RUŠKA CESTA 102 , prenova
ULICA MOŠE PIJADA 034 , prenova
ŽELEZNIKOVA ULICA 022 A, prenova
KAMNIŠKA GRABA 006 , prenova; obnova


vodoravna delilna črta
Priloge
sponka
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
ikona datoteke img  Karta
vodoravna delilna črta