Prostorski izvedbeni načrti
vodoravna delilna črta

Prostorsko izvedbeni načrti

Izvedeno v letu 1999

 • zazidalni načrt za del območja S-8 (Lavričeva ul. ) - sprejet
 • sprememba in dopolnitev zazidalnega načrta za del območja S-8 RTP ob Koroški cesti v Mariboru - sprejet
 • PUP za območje centralnih con C-7, C-8 ob Ptujski cesti, Tezno - I. obravnava
 • ureditveni načrt za Multimedijski center Lent - sprejet
 • zazidalni načrt za poslovno industrijsko-obrtno cono Dogoše - program priprave
 • ureditveni načrt športnega parka Tabor - program priprave
 • PUP za naselje Zrkovci - program priprave
 • zazidalni načrt za območje Pekarne - program priprave
 • zazidalni načrt za Vinarje - sprejet
 • lokacijski načrt za Zahodno obvoznico - sprejet
 • lokacijski načrt za Centralno čistilno napravo - sprejet
 • lokacijski načrt za plinovod - program priprave
 • lokacijski načrt za kanalizacijski zbiralnik - sprejet.


vodoravna delilna črta
Priloge
sponka
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
ikona datoteke img  Karta
vodoravna delilna črta