Javno naznanilo o javni razgrnitvi sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja stanovanjske cone v Pekrah (območje vzhodno od ceste Graške gore) in elaborata ekonomike
vodoravna delilna črta

Datum objave:24.9.2021
Rok:3.11.2021
Kontaktna oseba:Simon Tekavec, tel 02 2201 512

vodoravna delilna črta
Priloge
sponka
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  OBD-24092021_094853
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  dop_osnutek_Urbis
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  gradivo_za_razgrnitev
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  povzetek_za_javnost
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  povzetek_grafika
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  elabEkonomike
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  geološko_poročilo
vodoravna delilna črta