Cestno omrežje
vodoravna delilna črta

Cestno omrežje

Izvedeno v letu 1999

 • dokončanje odsekov na Maistrovi ulice in Mladinski ceste
 • dokončanje ceste na Mediču (Kamnica)
 • ureditev krajevne ceste Hrastje (Pekre)
 • ureditev krajevne ceste Srednje (Bresternica)
 • ureditev odcepa vinske ceste Brunček (Kamnica)
 • asfaltiranje odseka ulice Pod Pohorjem (Razvanje)
 • ureditev Grizoldove ulice (Radvanje)
 • ureditev štirih odsekov Studenške ulice (Studenci, Radvanje)
 • ureditev ceste za Kalvarijo (Center)
 • ureditev peš hodnika ob Turnerjevi ulici (Koroška vrata)
 • ureditev preboja Kardeljeve ceste
 • ureditev vhodnega platoja na pokopališču Dobrava
 • ureditev cca 600 m ceste na Gorco (Pekre)
 • ureditev Zidanškove ulice (Limbuš - Pekre)
 • izgradnja I. in II. faze vinske ceste Hrenca - Celestrina (Malečnik)
 • asfaltiranje dela ulice Kragujevških žrtev (Tezno)
 • ureditev treh odsekov ulic v Kamnici (Kamnica)
 • ureditev pločnika ob Garni hotelu oziroma nasproti dvorane Tabor (delna ureditev)
 • ureditev avtobusnega postajališča na Šarhovi ulici.


vodoravna delilna črta
Priloge
sponka
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
ikona datoteke img  Karta
vodoravna delilna črta