Ugotovitvena odločba v upravni zadevi pridobitve statusa grajenega javnega dobra – kategorizirane občinske ceste
vodoravna delilna črta

Datum objave:23.8.2021
Rok:7.9.2021
Kontaktna oseba:Višnja Pravdič, T: 02 2201213, E: visnja.pravdic@maribor.si

Namenjeno: splošni javnosti

 

Mestna občina Maribor, Mestna uprava, Sekretariat za splošne zadeve na podlagi izdaja na podlagi 245. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2) (Uradni list RS, št. 61/17) v povezavi s 3. in 39. členom Zakona o cestah (Ur. list RS, št. 109/1048/1236/14 – odl. US, 46/15 in 10/18) ter 10. člena Odloka o organizaciji in delovnem področju Mestne uprave Mestne občine Maribor (Medobčinski uradni vestnik, št. 20/07, 13/10, 11/11, 20/12, 17/13, 8/14) v upravni zadevi pridobitve statusa grajenega javnega dobra – kategorizirane občinske ceste po uradni dolžnosti odločbo, št. 4780-294/2021-6 z dne 23.8. 2021, v kateri je v 1.tč. izreka te odločbe ugotovljeno, da so nepremičnine:

 

K.O.

IME KATASTRSKE OBČINE

ŠT. PARCELE

635

BRESTRNICA

189/4

635

BRESTRNICA

231/2

635

BRESTRNICA

232/2

635

BRESTRNICA

228/2

635

BRESTRNICA

234/2

622

ŠOBER

647/3

622

ŠOBER

142/2

639

POČEHOVA

411/11

2712

DOBRAVA

638/4

679

RAZVANJE

1199/1

679

RAZVANJE

1208/13

675

HRASTJE

119/7

675

HRASTJE

220/5

675

HRASTJE

442/8

637

ROŠPOH

380/2

637

ROŠPOH

380/3

637

ROŠPOH

380/4

637

ROŠPOH

381/4

637

ROŠPOH

382/4

637

ROŠPOH

240/2

653

KOŠAKI

339/12

653

KOŠAKI

110/8

653

KOŠAKI

86/20

 

pridobile status grajenega javnega dobra – kategorizirane občinske ceste, razen nepremičnine, katastrska občina 656 BREZJE parcela 639/1, z ID znakom: parcela 656 639/1, ki ni pridobila statusa grajenega javnega dobra – kategorizirane občinske ceste, ker ta v celoti ne predstavlja kategorizirane Mestne ali krajevne ceste, z oznako LZ št. 244340, št. odseka 244341.

 

Odločba je v prilogi.


vodoravna delilna črta
Priloge
sponka
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  Ugotovitvena odločba
vodoravna delilna črta