Izveden 2. Medgeneracijski festival bezga – Maribor 2021
vodoravna delilna črta


2. Medgeneracijski festival bezga - Maribor 2021 je povezal MO Maribor, Dom pod Gorco, Dom starejših občanov Tezno, Dom Danice Vogrinec, Hortikulturno društvo Maribor, Europark Maribor in Nacionalni laboratorij za okolje in hrano.


Sodelujoče institucije so zasledovale naslednje cilje:


  • osveščati širšo javnost o pomenu varovanja narave in ohranitve okolja,
  • povečati vedenje o užitnih/zdravilnih plodovih narave,
  • promovirati trajnostni turizem,
  • obogatiti vsebine delovanja v domovih za starejše v Mestni občini Maribor,
  • lajšati težave izolacije zaradi ukrepov v zvezi z omejevanjem širjenja bolezni COVID 19,
  • prispevati k družbi zdravja v najširšem pomenu besede.Več o projektu in sodelujočih partnerjih si lahko preberete na e-letaku ali spletni strani pobudnika projekta, Hortikulturnega društva Maribor.

vodoravna delilna črta