Zaživela je interaktivna karta z aktualnimi podatki o stanju okolja
vodoravna delilna črta


Skupna služba varstva okolja Skupne občinske uprave Maribor kot idejni vodja projekta je v sodelovanju s partnerji – Nacionalnim laboratorijem za zdravje okolje in hrano, Geološkim zavodom Slovenije in Nacionalnim inštitutom za javno zdravje – pripravila interaktivno spletno karto Maribor – okolje in zdravje
, na kateri lahko vsak občan dostopa do aktualnih podatkov o stanju okolja v občini in tudi njeni širši okolici. V karto so vključeni tudi nekateri zdravstveni podatki o prebivalstvu.


Karta je objavljena na povezavi okolje.maribor.si/okolje/#karta in jo prvič (zaenkrat še testno) predstavljamo širši javnosti. Številni podatki, tako o okolju kot o zdravju, se sicer redno zbirajo na občini in v okviru drugih strokovnih institucij, vendar so bili doslej javnosti dostopni in predstavljeni razpršeno, na primer samo na spletnih straneh posameznih institucij. Zato je v letu 2019 MOM pristopila k vzpostavitvi informacijskega sistema za spremljanje okoljsko–zdravstvenih podatkov na enem mestu, in v okviru tega je bila karta tudi oblikovana. Skupni sistem je torej enotna točka zbiranja in obdelave podatkov, ki bo lahko služila tudi za gradnjo napovednih modelov kakovosti okolja, življenja in zdravstvenega stanja prebivalcev.


Do sedaj smo vzpostavili informacijski sistem za prikaz stanja zunanjega zraka, podzemnih voda in tal ter letnih podatkov o zdravstvenem stanju na območju Mestne občine Maribor.

Kako deluje karta Maribor – okolje in zdravjeObiskovalec spletne strani lahko na karti enostavno poišče podatke, ki ga zanimajo; pomaga si lahko tudi z vodnikom po informacijskem sistemu. S klikom na ikono za vodo, zraka ali tla dobi splošno informacijo o kakovosti izbranega parametra (dobra, mejna, opozorilna ali slaba) na določeni lokaciji, ob tem pa tudi o konkretnih vrednostih, ugotovljenih na dan vzorčenja. Uporabnik, ki ga zanima kaj več, lahko s klikom »i« dobi dodatno razlago posredovanih podatkov.

V nadaljevanju bomo sistem nadgradili s spletnimi in mobilnimi uporabniškimi vmesniki, zgrajenimi na osnovi najboljših praks uporabniške izkušnje.


Nadaljevali bomo tudi vsebinsko nadgradnjo sistema, tako da bomo lahko v prikaz vključevali še druge parametre oziroma kazalnike, ki se nanašajo na stanje v okolju, ter podatke o zdravstvenem stanju v občini.

Zbiramo pobude in pripombe javnosti

Pri oblikovanju nadgradenj si želimo tudi sodelovanje širše javnosti. Občani lahko svoje predloge, dopolnitve in pripombe posredujejo na elektronski naslov: info.okolje@maribor.si, s pripisom »Maribor – okolje in zdravje«. Veseli bomo odziva javnosti, saj smo s karti šele v začetni fazi njenega razvoja.
Prispele pobude in pripombe bomo proučili in smiselno vključili v karto, z namenom, da jo čim bolj približamo občanom in da bodo njene vsebine kar najbolj uporabne, razumljive in zanimive ter uporabniku prijazne; skratka, z namenom, da jo še izboljšamo.

Pričakujemo, da bo sistem bistveno prispeval k višji stopnji zavedanja občanov o stanju okolja, v katerem živijo, in njegovega vpliva na zdravje.


vodoravna delilna črta