OBČINSKI PODROBNI PROSTORSKI NAČRT ZA URBANI CENTER TEZNO - SEZNANITEV Z IZHODIŠČI
vodoravna delilna črta

Datum objave:22.6.2021
Rok:9.7.2021
Kontaktna oseba:Vesna Bauman, tel. 02 2201 495 ali 02 2201 492 el.naslov: vesna.bauman@maribor.si

vodoravna delilna črta
Priloge
sponka
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  Obvestilo o seznanitvi
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  2021_OPPN_028_izhodisca_
vodoravna delilna črta