Odprti telefon
vodoravna delilna črta
22.1.2003

Tokrat pogovor z mag. Rudijem Bračičem, direktorjem Zavoda za šport.

V sredo, 22. januarja 2003, bo na mestni občini Maribor v okviru projekta posodabljanja mestne uprave na telefon, na katerega bodo lahko poklicali občanke in občani, odgovarjal direktor Zavoda za šport mestne občine Maribor, mag. Rudi Bračič, ki bo dosegljiv na telefonski številki 02 2300 470 med 14. 00 in 15.00 uro.

Delovno področje Zavoda za šport:

· opravlja upravne, razvojne in druge strokovne naloge na področju športa, · pripravlja normative za vrednotenje funkcionalnega obratovanja javnih športnih objektov in športnih programov, · pripravlja programe in finančne načrte, · opravlja naloge v zvezi z izvajanjem sprejetih programov in finančnih načrtov, · vodi postopke in pripravlja pogodbe v zvezi s financiranjem javnih športnih objektov in športnih programov, · koordinira, spremlja in nadzoruje izvajanje dogovorjenega športnega programa v občini in predlaga ukrepe za odpravo motenj, · nadzoruje zakonitost splošnih aktov javnih zavodov, ki jih potrjuje ali daje nanje soglasje Mestni svet Mestne občine Maribor, · oblikuje predloge razvojnih usmeritev, · nudi strokovno pomoč športnim društvom, zvezam in posameznikom, · pripravlja strokovna gradiva za organe Športne zveze Maribor.


vodoravna delilna črta