Programi socialno varstvene pomoči v Mestni občini
vodoravna delilna črta
16.1.2003

Zavetišče za brezdomce, socialna kuhinja, enkratna denarna pomoč in socialna posojila so osrednji občinski programi pomoči.

V okviru Centra za socialno delo v mestni občini Maribor za pomoč ljudem v stiski deluje več programov,za katera so sredstva namenjena v vsakoletnem proračunu. Ena izmed oblik socialno varstvene pomoči je zavetišče za brezdomce, za katerega je mestna občina Maribor v letu 2002 namenila 7 mio SIT. Letos februarja bo deset let od začetka njegovega delovanja. V njem je brezdomcem zagotovljenih 16 postelj, čajna kuhinja, prostor za dnevno bivanje, dve ločeni kopalnici, stranišče ter pisarna. Sedanji prostorski pogoji ustrezajo številu brezdomcev, ki so že nameščeni v zavetišču, ne pa tudi vsem, ki si namestitve v njem želijo. Odprto je vsak dan od 18. ure do 10. ure naslednjega dne, v zimskem času pa se čas delovanja prilagaja razmeram. Bolni lahko v njem ostanejo ves dan. Lani je v zavetišču bivalo povprečno 14 uporabnikov dnevno. Brezdomcem je v zavetišču zagotovljen suhi obrok, enkrat tedensko pa si lahko sami pripravijo tudi topli obrok.

Sicer jim je redni topli obrok zagotovljen v socialni kuhinji v Makedonski 33, drugem socialno varstvenem programu, ki ga v celoti financira mestna občina Maribor. Lani je bilo zanjo v proračunu namenjenih skoraj 24 mio SIT. Pogoj za brezplačen topli obrok je odločba Centra za socialno delo o denarni socialni pomoči. Dnevno se v socialni kuhinji posameznikom in družinam razdeli okoli 200 obrokov.

V proračunu mestne občine Maribor je bilo za pomoč ljudem v stiski v obliki enkratne denarne pomoči v sklopu socialno varstvene subvencije lani namenjenih 7,5 mio SIT. Za pomoč so namenjena tudi socialna posojila iz fonda, ki je bil vzpostavljen pred približno desetimi leti, zanj pa skrbijo na Centru za socialno delo. Iz njega je lani pridobilo posojilo 105 upravičencev. Poleg omenjenih programov, ki so v celoti financirani iz proračunskih sredstev, mestna občina Maribor in Center za socialno delo sodelujeta tudi v programu Varna hiša.


vodoravna delilna črta