IZBIRA ZAVAROVATELJA ZA STORITVE ZAVAROVANJA SPLOŠNE CIVILNE ODGOVORNOSTI NAROČNIKA MESTNE OBČINE MARIBOR , KI IZVIRA IZ POSESTI, UPRAVLJANJA, VZDRŽEVANJA, UREJANJA, POPRAVILA IDP. JAVNE INFRASTRUKTURE, V LASTI ALI UPRAVLJANJU NAROČNIKA
vodoravna delilna črta

Datum objave:21.5.2021
Rok:do 16. 6. 2021 do 9. ure
Kontaktna oseba:Služba za javna naročila

vodoravna delilna črta
Priloge
sponka
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
ikona ostalih tipov datotek 0. Navodila za pripravo ponudbe
vodoravna delilna črta
ikona ostalih tipov datotek 1. Krovna izjava
vodoravna delilna črta
ikona ostalih tipov datotek 10. Pooblastilo - pravna oseba
vodoravna delilna črta
ikona ostalih tipov datotek 3. Izjava podizvajalec
vodoravna delilna črta
ikona ostalih tipov datotek 4. Podatki podizvajalec
vodoravna delilna črta
ikona ostalih tipov datotek 5. Vzorec pogodbe
vodoravna delilna črta
ikona ostalih tipov datotek 6. Ovojnica za finančno zavarovanje za resnost ponudbe
vodoravna delilna črta
ikona ostalih tipov datotek 7. Izjava o nekaznovanosti - pravna oseba
vodoravna delilna črta
ikona ostalih tipov datotek 8. Izjava o nekaznovanosti - fizična oseba
vodoravna delilna črta
ikona ostalih tipov datotek 9. Pooblastilo - fizična oseba
vodoravna delilna črta
ikona ostalih tipov datotek Predračun
vodoravna delilna črta
ikona ostalih tipov datotek Priloga A - Tehnična dokumentacija
vodoravna delilna črta
ikona ostalih tipov datotek Priloga B - Ponudbeni predračun
vodoravna delilna črta
ikona ostalih tipov datotek ESPD
vodoravna delilna črta