Ledene sveče in sneg na strehah
vodoravna delilna črta
13.1.2003

Koga poklicati za odstranitev nevarnih ledenih sveč?

Maribor, 13. januar 2003: Komunalna inšpekcija Mestnega inšpektorata Mestne občine Maribor opozarja lastnike in upravitelje zgradb, da so na podlagi 37. člena Odloka o občinskih cestah na območju Mestne občine Maribor (MUV, št. 14/00) dolžni odstraniti ledene sveče s cestne oz. ulične strani zgradb. Prav tako so dolžni odstraniti sneg, ki bi se kljub nameščenim snegolovom, s streh vsul na javne površine.

Za odstranitev ledenih sveč lahko meščani in meščanke za odstranjevanje do višine 30 m pokličejo naslednje izvajalce: · Javni zavod za zaščito in požarno reševanje Maribor na tel. 331 25 41, · PGD Maribor mesto na telefon 250 04 30 ali · PGD Radvanje na tel. 420 01 25.

Za odstranjevanje ledenih sveč do višine 20 m lahko pokličejo podjetje: · Nigrad, g. Doberšek, na tel. 450 03 00 ter · Moga, na tel. 471 63 10.

Kazen za neodstranjene ledene sveče znaša 15.000 SIT za lastnika/upravljalca zgradbe.


vodoravna delilna črta