Zimska služba ob prvem letošnjem sneženju
vodoravna delilna črta
9.1.2003

Splošna ugotovitev štaba zimske službe je, da so bile ceste dobro očiščene. Občani lahko dvigneje sol za posip pri Nigradu.

Vsakoletne aktivnosti štaba zimske službe se pričnejo z uradnim začetkom zimske sezone 15. novembra s pregledom usposobljenosti strojne opreme. Štab zimske službe, ki se redno sestaja, je bil tako na prve letošnje večje snežne padavine pripravljen. Prve aktivnosti na Nigradu, ki je izvajalec zimske službe na območju mestne občine Maribor, so se začele v ponedeljek, 6. januarja ob 23. uri, ko so začeli s posipavanjem cest, ob 3. uri zjutraj naslednjega dne pa se je temu pridružilo tudi pluženje cest, ki ga je do torka, 7. januarja, neprekinjeno izvajalo 80 strojnih enot. Pluženje je bilo po sklepu štaba zimske službe začasno prekinjeno popoldne med 16. in 20. uro, nadaljevalo pa se je istega dne ob 20. uri. Tokrat se je čistilo tudi mestno središče, modra cona in parkirišča.

Prav tako je z akcijo čiščenja pričela v torek zjutraj ob 2. uri Florina s 5 stroji ter 12 ljudmi. Ob 15.30 uri v torek, 7. januarja, je bilo zaradi utrujenosti ljudi po sklepu štaba zimske službe čiščenje prekinjeno. Nadaljevalo se je z nočno akcijo do srede, 8. januarja zjutraj. Naloga Florine je pluženje poti v parkih in nekaterih drevoredih, ročno čiščenje prehodov, nekaterih stopnic ter posip vseh pluženih površin.

Tudi v podjetju Snaga so s čiščenjem pločnikov pričeli v torek zjutraj ob 2. uri, pri čemer je bilo vključenih 11 strojnih enot. V čiščenje snega s pločnikov je bilo vključenih tudi 22 delavcev, zaposlenih preko javnih del, ki so delo opravljali ročno. Včeraj so očistili tudi avtobusna postajališča. Pri čiščenje pločnikov so v veliki meri pomagali meščani in meščanke Maribora ter s tem pripomogli k boljši in hitrejši očiščenosti mesta.

Včeraj zjutraj se je po opravljenem čiščenju ponovno sestal štab zimske službe, na katerem so ugotovili, da so bile ceste na splošno dobro očiščene, težave pa so se pojavile pri čiščenju pločnikov. V času od ponedeljka zvečer do srede zjutraj je bilo spluženih 650 km cest ter 150 km pločnikov. V organizirano čiščenje snega je bilo v tokratnem sneženju skupaj z ljudmi, zaposlenimi preko javnih del, vključenih okoli 350 ljudi v podjetjih Nigrad, Snaga in Florina.

Meščani in meščanke lahko sol za posipavanje javnih površin pred svojimi stanovanjskimi objekti v minimalni embalaži 50 kg dvignejo v podjetju Nigrad, Zagrebška 22.


vodoravna delilna črta