Programi zaposlovanja preko javnih del v mestni ob
vodoravna delilna črta
9.1.2003

Mestni pazniki, informacijska pisarna ter saniranje okolja.

Ob koncu decembra lani je bilo na v okviru mestne uprave mestne občine Maribor preko javnih del v različnih programih zaposlenih 47 delavcev, od tega največ v projektu mestni paznik, s katerim je mestna občina pričela v mesecu juniju 2002, in je bil prvotno predviden do konca novembra lani. Po prvih ocenah je projekt mestni paznik zelo uspešen, saj so v času delovanja mestnih paznikov na različne načine pomagali že marsikateremu občanu ali občanki. Med novoletnimi prazniki so mestni pazniki večkrat učinkovito posredovali. Poseben poudarek pri delu mestnih paznikov v lanskem letu je bil na preprečevanju nedovoljene prodaje pirotehničnih sredstev, pri čemer so sodelovali tudi z drugimi pristojnimi službami. Program je podaljšan do konca leta 2003, v njem pa trenutno opravlja delo 31 zaposlenih. V letošnjem letu so razširjene tudi naloge mestnih paznikov; posebej bo ustanovljena t.i. Zelena skupina mestnih paznikov na Pohorju, ki bo skrbela za ohranjanje in vzdrževanje poti in povezav na Pohorju ter za različne oblike pomoči obiskovalcem Pohorja.

V začetku meseca oktobra lani je z delom pričela Informacijska pisarna Mestne občine Maribor. Pisarna ima prostore v pritličju Grajske ulice 7, občankam in občanom pa nudi informacije s področja pravnih postopkov v Mestni občini Maribor in Republiki Sloveniji, o gospodarskih javnih službah v Mariboru, prostorske informacije, turistične informacije, podatke o voznih redih in prireditvah ter o pomembnejših dogodkih v mestu. Odprta je od ponedeljka do petka od 8.00 do 15.00 ure. Občani in občanke lahko za informacije tudi pokličejo na telefonsko številko 02 2201 558. Obiskovalci v pisarni postavljajo številna vprašanja, največkrat o različnih upravnih postopkih, kje jih opraviti, kaj za to potrebujejo; pogosto pa potrebujejo tudi turistične informacije in informacije o dogajanju v mestu.

Zaposlitev preko javnih del je v novembru lani dobilo tudi večje število ljudi v projektu saniranja okolja. Začeli so s čiščenjem dravskega obrežja, Betnavskega gozda in drugih manjših gozdnih površin na območju mestne občine Maribor. Tudi ta projekt je podaljšan do konca leta 2003, vanj pa je trenutno vključenih 49 delavcev. Njihova trenutna naloga je ročno čiščenje pločnikov, program pa je prevzel Javni zavod za zaščitno in požarno reševanje Maribor.

Vse omenjen projekte sofinancirata Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje ter lokalna skupnost.


vodoravna delilna črta