Podpis pogodbe o soinvestiranju neprofitnih stanov
vodoravna delilna črta
20.12.2002

Mestna občina Maribor, Stanovanjski sklad Republike Slovenije in Javni medobčinski stanovanjski sklad Maribor so podpisali pogodbo o soinvestiranju pri zagotavljanju neprofitnih stanovanj.

Maribor, 20. december 2002: Danes so mariborski župan Boris Sovič, direktor Stanovanjskega sklada Republike Slovenije Edvard Oven in direktorica Javnega medobčinskega stanovanjskega sklada mag. Lidija Žvajker v konferenčni sobi mestne hiše Rotovž podpisali Pogodbo o zagotavljanju neprofitnih stanovanj v projektih »Poljane« in »Pristan« v Mariboru.

V načrtu je izgradnja 157 neprofitnih stanovanj na Poljanah in na območju Pristana. Predvideno je, da bo na Poljanah na voljo 130 neprofitnih stanovanj. Projekt obsega štiri večstanovanjske stavbe s kletjo, pritličjem in petimi nadstropji s skupno skoraj 8400 m2 stanovanjske površine. Za to bo namenjenih približno 1,5 mlrd SIT.

Prav tako je v Ribiški ulici predvidena izgradnja II. stolpiča s 27. neprofitnimi stanovanji, ki bo po ocenah vredna blizu 500 mio SIT. Načrtovana je gradnja dvonadstropnega objekta z mansardo in dvema kletnima etažama s skupno stanovanjsko površino 1800 m2.

Pridobitev dovoljenj in začetek gradnje obeh stanovanjskih objektov je predviden v naslednjem letu, gradnja naj bi bila zaključena v prvi polovici 2004. leta.


vodoravna delilna črta