Prijava podatkov za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
vodoravna delilna črta

Zavezanci za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ) so uporabniki nepremičnin v skladu z veljavnimi predpisi.
 
Vsako spremembo so zavezanci dolžni javiti v roku 15 dni.
Vrednost točke za NUSZ od 1.1.2019 znaša 0,00041 EUR (MUV, št. 28/2018).
 
Izpolnjen obrazec pošljite:
  • na elektronski naslov gp.mom@maribor.si
  • na naslov Mestna občina Maribor, Ul. heroja Staneta 1, 2000 Maribor.


vodoravna delilna črta
Priloge
sponka
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  Prijava podatkov za odmero nadomestila za uporabno stavbnega zemljišča
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Prijava podatkov za odmero nadomestila za uporabno stavbnega zemljišča
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  Javno naznanilo o razgrnitvi podatkov za odmero NUSZ na območju Mestne občine Maribor za leto 2021
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  Najpogostejsa vprasanja o NUSZ
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  Aktualni odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
vodoravna delilna črta