Pripravlja se proračun za leto 2003 in 2004
vodoravna delilna črta
5.12.2002

Na Mestni občini Maribor se pripravlja predlog proračuna za leto 2003 in 2004 ter razvojnih programov 2003 do 2006.

Na Mestni občini Maribor so se priprave za izdelavo predloga proračuna za leto 2003 in 2004 ter razvojnega programa za leta 2003 do 2006 pričele že konec meseca septembra. Po spremembah Zakona o javnih financah lahko župan predloži skupaj s predlogom proračuna za prihodnje leto tudi predlog proračuna za leto, ki temu sledi, zato v mestni občini Maribor potekajo priprave na predlog proračuna za leto 2003 in za leto 2004. Na podlagi pripravljenih strokovnih predlogov se bodo v naslednjem tednu pričela intenzivna usklajevanja prihodkov in odhodkov za predlog proračuna za leto 2003 in 2004 ter razvojnega programa za leta 2003 do 2006. Predvideno je, da bosta predlog proračuna in razvojnega programa pripravljena za obravnavo na seji mestnega sveta konec meseca januarja. Ker proračun ne bo sprejet pred začetkom leta 2003, bo župan na podlagi Zakona o javnih financah sprejel odločitev o začasnem financiranju funkcij občin ter drugih nalog občine. Obseg sredstev za začasno financiranje za obdobje januar-marec 2003 se določi največ do višine sredstev, porabljenih v enakem obdobju leta 2002.


vodoravna delilna črta