Sklep o pripravi in Stališča do pripomb na izhodišča za pripravo OPPN Zrkovci
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
Priloge
sponka
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  stališča_do_izhodišč_Zrkovci
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  sklep_potrjen
vodoravna delilna črta