Volilni zbor volilnega telesa 3. volilne enote Mar
vodoravna delilna črta
27.11.2002

Glasovanje in izvolitev člana Državnega sveta - predstavnika lokalnih interesov v 3. volilni enoti.

REPUBLIKA SLOVENIJA VOLILNA KOMISIJA 7. VE MARIBOR Heroja Staneta 1, 2000 MARIBOR

Datum: 14. november 2002

IZVOLJENIM PREDSTAVNIKOM V VOLILNO TELO ZA VOLITVE PREDSTAVNIKA LOKALNIH INTERESOV 3. VOLILNE ENOTE MARIBOR IN KANDIDATOM ZA ČLANA DRŽAVNEGA SVETA 3. VE MARIBOR

Na osnovi 2. odstavka 18. člena Zakona o Državnem svetu (Uradni list RS št. 44/92) S K L I C U J E M VOLILNI ZBOR VOLILNEGA TELESA 3. VOLILNE ENOTE MARIBOR VOLILNI ZBOR BO V SREDO, 27. NOVEMBRA 2002, OB 17.00 URI, V VITEŠKI DVORANI MARIBORSKEGA GRADU, GRAJSKA ULICA 2. Na volilnem zboru bomo opravili glasovanje in izvolili člana Državnega sveta – predstavnika lokalnih interesov v 3. volilni enoti.

PREDSEDNIK VOLILNE KOMISIJE Branko REISMAN, univ.dipl.pravnik


vodoravna delilna črta