O B V E S T I L O nevladnim organizacijam, izvajalcem programov in projektov, ki jih v letu 2020 sofinancira Mestna občina Maribor in ki zaradi ukrepov in omejitev ob epidemiji COVID-19 ne bodo mogli biti izvedeni
vodoravna delilna črta

O B V E S T I L O
nevladnim organizacijam, izvajalcem programov in projektov, ki jih v letu 2020 sofinancira Mestna občina Maribor in ki zaradi ukrepov in omejitev ob epidemiji COVID-19 ne bodo mogli biti izvedeni
 
Pred dnevi sprejet Zakon o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUOPDVE; Uradni list RS, št. 175/2020) v 58. členu daje možnost, da lokalne skupnosti nevladnim organizacijam omogočijo izvedbo ali dokončanje še ne izvedenih dejavnosti, onemogočenih zaradi ukrepov ob epidemiji COVID-19, tako, da določijo nov rok njihove izvedbe v 2021, pogodbena sredstva pa v celoti izplačajo v letu 2020.
Župan Mestne občine Maribor je dne 12. 9. 2020 sprejel Sklep o spremembah pri izplačilu dotacij nevladnim organizacijam iz sredstev Mestne občine Maribor v letu 2020 (št. 181-25/20200-1), s katerim določa postopke v zvezi z zgoraj navedeno zakonsko možnostjo na področjih kulture, mladine in delovanja veteranskih organizacij. Sklep je v prilogi tega obvestila.
Mestna občina Maribor na podlagi navedenih zakonskih določb in sklepa župana omogoča nevladnim organizacijam, ki so bila izbrana na javnih razpisih Mestne občine Maribor za sofinanciranje projektov in programov na področjih kulture, mladine in delovanje veteranskih organizacij v 2020, da dokončajo svoje projekte in programe do novega roka v letu 2021, pri čemer jim Mestna občina Maribor svoje finančne pogodbene obveze v celoti poravna v letu 2020. Izvajalci programov in projektov so že pred tem usklajevali načrtovanje izvedbe z Uradom izza kulturo in mladino v okviru za pogodbeno sofinanciranje še sprejemljivih sprememb, ki so posledica ukrepov in omejitev zaradi COVID-19 (terminsko prilagajanje, virtualna dostopnost namesto dogodkov s publiko v živo ipd.) V kolikor svojih že usklajenih pogodbenih obvez v letu 2020 ne bodo uspeli realizirati, imajo možnost prenesti neizveden del dejavnosti v leto 2021 in jih izvesti najkasneje do 30. 9. 2021.
Izvajalci, ki želijo to možnost uporabiti, izpolnijo in podpišejo izjavo, ki je priložena temu obvestilu in jo najkasneje do izteka delovnega časa dne 23. 12. 2020 v elektronski obliki posredujejo Uradu za kulturo in mladino na naslov: MESTNA.OBCINA@maribor.si ter na e-naslov skrbnika svoje pogodbe na strani Mestne občine Maribor.
Izvajalci sofinanciranih kulturnih in mladinskih projektov, ki za izvedbo plačila pogodbenih sredstev iz proračuna Mestne občine Maribor izstavijo e-zahtevek, v primeru odločitve za prenos/dokončanje dejavnosti v letu 2021, razen izjave iz predhodnega odstavka, izstavijo tudi e-zahtevek za plačilo, po postopku, kot je določen v pogodbi o sofinanciranju, in sicer za razliko med že prejetimi sredstvi po predhodnih zahtevkih in pogodbeno vrednostjo sofinanciranja s strani Mestne občine Maribor. Elektronski zahtevek mora Mestna občina Maribor prejeti najkasneje do konca delovnega dne 23.12.2020.  
Zainteresirane organizacije lahko pojasnila dobijo pri skrbnikih svojih pogodb s strani Mestne občine Maribor.
 
Urad za kulturo in mladino


vodoravna delilna črta
Priloge
sponka
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
ikona ostalih tipov datotek Izjava o nameri polne izpolnitve pogodbenih obveznosti za leto 2020 do Mestne občine Maribor v letu 2021 in vloga za celotno financiranje v letu
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  Sklep župana o izvajanju določb 58-čl PKP6
vodoravna delilna črta